Pokemon - Temporada 19x64

Serie [1997]

Creada por: Satoshi Tajiri, Junichi Masuda, Ken Sugimori

Listado de capítulos de la temporada 19 de Pokemon

Pokemon: Capítulo 64 de la temporada 19

Capítulos: 127

Fecha de estreno: 30 de Septiembre de 2022

¡Absolver a Absol!

Temporada 19 Capítulo 64

¡Absolver a Absol! 30 de Abril de 2021

¡Absolver a Absol!

Pokemon

Titulo original: Absol Absolved!

Fecha emisión: 30 de Abril de 2021

Temporadas de Pokemon